SAMSUN MAKİNA SANAYİ A.Ş
Bir damla için…

Düktil Demir Borular ve Ek Parçaları (Fittings)

İçme suyu şebekelerinde görülebilecek problemlerin sebebi olarak doğal ve yapay yer hareketleri başta gelmektedir. Bu hareketlerin şebekelerde yol açacağı zararların en aza indirilmesi için, boruların ve bağlantı parçalarının üretiminde kullanılan malzemelerin deforme olmadan esneyebilmesi, eğilebilmesi ve darbelere karşı dirençli olması gerekmektedir.

İsale ve dağıtım hatları büyük maliyet gerektiren yatırımlardır. Bu nedenle projelendirme ve fizibilite aşamasında, malzeme birim fiyatının yanında ömür boyu maliyet, uzun ömürlü kullanım, düşük işletme masrafları, montaj kolaylığı, bakım ve onarım gerektirmemesi gibi özellikler de dikkate alınmalıdır.

Düktil döküm, dökme demirlerin korozyona dayanım, aşınma direnci, işlenebilirlik ve yorulma mukavemeti gibi üstün özelliklerine, çekme dayanımı, darbe direnci ve uzama kabiliyetini de eklemektedir. Bu nedenle düktil döküm, boru başta olmak üzere bütün altyapı ekipmanları için uygun seçenektir.

Düktil Demir boruların belli başlı avantajları aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

  • Yüksek çekme mukavemeti ile yüklere, basınca ve vakuma dayanım,
  • Yüksek korozyon dayanımı,
  • Katodik koruma gerektirmemesi,
  • Anma çapının polietilen borularda dış çapı ifade etmesi sebebiyle düktil borularda eşdeğer anma çapındaki boruların işletme maliyetinin düşük olması,
  • Deforme olmaksızın esneme kabiliyeti ve darbelere dayanımı ile depreme en uygun boru,
  • 100 yılı aşan uzun ömür,
  • İnsan sağlığına uygun iç kaplama ile suyun kalitesinin korunması.

TERRAPENoc Serisi (PU Serisi) Borular

Ayrıntılı Bilgi

ARMADoc Serisi (PE Serisi) Borular

Ayrıntılı Bilgi

CemZinoc Serisi

Ayrıntılı Bilgi

RedZinoc Serisi

Ayrıntılı Bilgi

THERMoc Serisi

Ayrıntılı Bilgi

Ek Parçalar (Fittings)

Ayrıntılı Bilgi

Anti-sismik Bağlantı Parçası

Ayrıntılı Bilgi